Gradimo telekomunikacije

GRATEL

Podjetje GRATEL d.o.o. je bilo ustanovljeno 22.04.1998 in ima sedež v Kranju. Svojo dejavnost izvajamo na področju celotne RS. Kot krovno podjetje smo z našimi podjetji-izvajalci organizirani v poslovno združenje GRATEL, ki zaposluje preko 160 delavcev. Tako smo specializirani za dela splošne gradnje, montažne kabelske in telekomunikacijske sisteme, vodovodna in plinovodna omrežja ter elektromontažna dela.

Dejavnosti podjetja po posameznih centrih

1. Izgradnja telekomunikacijskih omrežij

Gratel je eden največjih izvajalcev na področju izgradnje telekomunikacijskih omrežij v Sloveniji. Gratel vzpostavlja celovite telekomunikacijske mreže, ki povezujejo avtomatske telefonske centrale z uporabniki storitev. Poleg izdelave tehnične dokumentacije za naročnika opravimo vsa gradbena in montažna dela za vzpostavitev kabelske kanalizacije (s pripadajočimi jaški, s polaganjem in vlečenjem kablov v kabelsko kanalizacijo, spajanja kablov, izvedbo vseh vrst montažnih del,  globinskega sondažnega vrtanja cest in železniških prog ter vseh vrst potrebnih meritev).

  • Izdelava tehnične dokumentacije obsega kontrolo tehnične dokumentacije, geodetske posnetke in posnetke za geodetski kataster pri odprtem jarku ter snemanje ostalih objektov, izdelava projekta izvedenih del, ter izdelava posnetka podzemnega katastra.
  • Izdelava tehnične dokumentacije obsega kontrolo tehnične dokumentacije, geodetske posnetke in posnetke za geodetski kataster pri odprtem jarku ter snemanje ostalih objektov, izdelava projekta izvedenih del, ter izdelava posnetka podzemnega katastra.
  • V gradbenem delu so zajeta splošna dela, izkop jarkov, cest, rušenja, kot tudi polaganja kablov, cevi, izgradnja instalacijskih jaškov ter asfaltiranje.
  • Montažna dela zajemajo električno preizkušanje kablov, meritve, spajanje kablov z vezavo v spojkah ter izvedbo zaključevanja kablov v omaricah.

2. Izgradnja komunalnih omrežij: (kanalizacija, vodovod, plinovod)

Izvajamo vsa gradbena dela in celovito izgradnjo komunalnih omrežij s spremljajočimi montažnimi deli. Gradimo kanalizacijske in vodovodne jaške, izvajamo gradbena in montažna dela za vzpostavitev črpališč, polagamo cevi in jih spajamo z obločnim varjenjem. Izvajamo globinsko sondažno vrtanje cest in železniških prog (tkim. podbijanje in podvrtavanje), izvajamo nizkotlačne preizkuse in vodotesnost kanalizacije, dezinfekcijo in visokotlačne preizkuse vodovodov.

3. Projektiranje

Izdelujemo projekte za potrebe izvedbe telekomunikacijskih omrežij ter za izvedbo in montažo naprav in sistemov s področja telekomunikacij. Izdelujemo projekte s področja elektrike, projekte izvedenih del za telekomunikacijska, nizkonapetostna omrežja in CATV, izdelujemo izvršilno tehnično dokumentacijo za telefonska kabelska omrežja, nizkonapetostna omrežja in CATV, pripravljamo projekte izvedenih del za komunalna omrežja in naprave (kanalizacija, vodovod, plin in izvršilno tehnično dokumentacijo za komunalna omrežja in naprave (kanalizacija, vodovod, plin), izdelujemo projekte za izvedbena dela nizkih gradenj v gradbeništvu.

4. Geodetska služba

Za potek podzemnih instalacij izdelamo podzemni kataster, spremljajoče elaborate ter zakoličbe.

5. Splošna gradbena dela

Izvajamo vrsto gradbenih del v gradbeništvu, izkope za izgradnjo komunalnih omrežij, gradimo stanovanjske in poslovne objekte, športne objekte in igrišča, parkirne prostore, v najem posredujemo stroje za gradnjo in rušenje skupaj z upravljavci strojev, izvajamo gradbena dela za polaganje kanalizacije, izvajamo plinifikacijo in vodovode, namakalne sisteme, gradimo in asfaltiramo ceste, opravljamo rušenja objektov, nudimo kamionske prevoze.