• Podjetje GRATEL d.o.o. je bilo ustanovljeno 22.04.1998 in ima sedež v Kranju
  • Svojo dejavnost izvajamo na področju celotne RS.
  • Kot krovno podjetje smo z našimi podjetji-izvajalci organizirani v poslovno združenje GRATEL, ki zajema več podjetij in zaposluje preko 290 delavcev. Med leti 2006 in 2009 je v skupini delalo več kot 1000 ljudi s podizvajalci
  • Podjetje poseduje ekskluzivni „Okvirni sporazum“ (pogodbo o primernosti) na področju Mestne občine Ljubljana za vsa gradbena dela za podjetji Energetika Ljubljana (plinovodi, vročevodi) in JP Vodovod-Kanalizacija (kanalizacije, vodovodi)
  • Glavni kupci: Občine, Komunalna podjetja, T-2