Gradnja optičnih omrežij

Gratel je eden največjih izvajalcev na področju gradnje telekomunikacijskih omrežij v Sloveniji. Vzpostavljamo celovite telekomunikacijske mreže, ki povezujejo avtomatske telefonske centrale z uporabniki storitev. Poleg izdelave tehnične dokumentacije za naročnika opravimo vsa gradbena in montažna dela za vzpostavitev kabelske kanalizacije (s pripadajočimi jaški, polaganjem in uvlačenjem kablov v kabelsko kanalizacijo, spajanja kablov, izvedbo vseh vrst montažnih del, globinskega sondažnega vrtanja cest in železniških prog ter vseh vrst potrebnih meritev).

  • Izdelava tehnične dokumentacije obsega kontrolo tehnične dokumentacije, geodetske posnetke in posnetke za geodetski kataster pri odprtem jarku ter snemanje ostalih objektov, izdelava projekta izvedenih del, ter izdelava posnetka podzemnega katastra.
  • V gradbenem delu so zajeta splošna dela, izkop jarkov, cest, rušenja, kot tudi polaganja kablov, cevi, izgradnja instalacijskih jaškov ter asfaltiranje.
  • Montažna dela zajemajo električno preizkušanje kablov, meritve, spajanje kablov z vezavo v spojkah ter izvedbo zaključevanja kablov v omaricah.