Projektiranje

Služba za projektiranje ponuja izdelavo projektov telekomunikacijskih omrežij, elektroenergetskih omrežij in ostale komunalne infrastrukture.

  • idejne načrte omrežij
  • projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja
  • projekte za izvedbo
  • projekte izvedenih del