Novice

Podpisana pogodba za rekonstrukcijo krožišča na Primskovem 4. aprila 2019

V teh dneh je bila podpisana pogodba za projekt “Rekonstrukcija obstoječega krožišča Primskovo” v vrednosti približno 1 mio EUR. Naročnik je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Gre za razširitev v dvopasovno turbo krožno križišče z ureditvijo priključnih krakov in prometne opreme.