Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici – Novo mesto

10. aprila 2019|

V sklopu urejanja gospodarske cone v Novem mestu je bila zgrajena komunalna infrastrukturo – fekalna in meteorna kanalizacija s ponikovalnimi polji in vodovod. Razširjena je bila tudi cesta in zgrajen hodnik za pešce.

Galerija