Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, I. sklop, 1. faza – območje MOL in območje Vodic

1. aprila 2019|Tukaj vpišite dodaten tekst

Kot podizvajalci gradimo del zbirnega cevovoda »Kolektor C0«, premera 1200 mm, na območju Mestne občine Ljubljana in kanalizacijo na območju občine Vodice.

Galerija