Projekti

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE – Kranj, Bitnje 10. aprila 2019

Vrednost posla 3.700.000,00 EUR.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE – Kranj, Bitnje, Žabnica, Kokrica – Sklop 3 10. aprila 2019

V občini Kranj smo gradili kanalizacijo in ostalo komunalno infrastrukturo. Vrednost posla je bila približno 3.600.000,00 EUR.

Izgradnja krožnega križišča Senica z ureditvami navezovalnih krakov 10. aprila 2019

V občini Medvode smo zgradili novo krožišče, kjer se križata LC Spodnja Senica – Svetje (LC 251250) in LC Jeprca – Goričane (LC 251060). Zunanji premer enopasovnega krožnega križišča je 37 m. Vrednost posla je bila cca. 400.000,00 EUR.