Rekonstrukcija dovozne ceste na Malo Mežaklo

4. aprila 2019|

Na Jesenicah rekonstruiramo cesto, ki vodi na komunalno deponijo Mala Mežakla. Gre za razširitev obstoječe makadamske ceste, izvedbo odvodnjavanja in asfaltiranje ter zaščita brežin pred padanjem kamenja.