V teku

Izvedba objektov za prečkanje Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Kot podizvajalec podjetja Ekorel izvajamo dela za premostitev doline potoka Glinščice v okviru gradnje drugega tira Divača-Koper. Naročnik je družba 2TDK, ki je s konzorcijem družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel podpisala pogodbo v v vrednosti 8,5 milijona evrov. 

Izgradnja kanalizacije v naseljih Pšata, Poženik in Šmartno

V občini Cerklje na Gorenjskem gradimo kanalizacijo skupaj z ostalo komunalno infrastrukturo, ki obsega izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije,vodovoda, javne razsvetljave ter rekonstrukcijo ceste. Vrednost posla znaša cca. 1.300.000,00 EUR

Komunalna ureditev naselij Prebačevo in Voklo

Na območju naselja Voklo bodo zgrajeni odseki kanalizacije z navezavo na obstoječo infraskrukturo, ki je speljano do čistilne naprave v Trbojah. Projekt bo zagotovil možnost priključitve na fekalno kanalizacijo cca. 130 stanovanjskim in 10 poslovnim objektom. Predvidena dolžina kanalov je 3269m.