V teku

Nadgradnja glavne železniške proge Ljubljana – Jesenice na odseku Kranj – Podnart

Kot podizvajalec družb CGP in GGD izvajamo nadgradnjo železniške proge št. 20 Ljubljana – Jesenice – d.m. na odseku Kranj – Podnart v skupni vrednosti cca. 3.000.000,00 EUR.

Izvedba objektov za prečkanje Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Kot podizvajalec podjetja Ekorel izvajamo dela za premostitev doline potoka Glinščice v okviru gradnje drugega tira Divača-Koper. Naročnik je družba 2TDK, ki je s konzorcijem družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel podpisala pogodbo v v vrednosti 8,5 milijona evrov. 

Komunalna ureditev naselij Prebačevo in Voklo

Na območju naselja Voklo bodo zgrajeni odseki kanalizacije z navezavo na obstoječo infraskrukturo, ki je speljano do čistilne naprave v Trbojah. Projekt bo zagotovil možnost priključitve na fekalno kanalizacijo cca. 130 stanovanjskim in 10 poslovnim objektom. Predvidena dolžina kanalov je 3269m.