Zaključeni

Rekonstrukcija ceste Kranjska cesta – Kranj vzhod

S partnerjem Gorenjsko gradbeno družbo izvajamo v občini Šenčur rekonstrukcijo občinske ceste Kranj vzhod – Šenčur LC 390141 in sicer od krožišča do začetka naselja Šenčur. Dolžina odseka meri 895 metrov. V sklopu rekonstrukcije se gradijo tudi hodniki za pešce in kolesarska steza. Urejena bo tudi javna razsetljava in počivačišče za kolesarje.

Rekonstrukcija brvi v Brodeh – Škofja Loka

V Škofji Loki poteka rekonstrukcija brvi v Brodeh, ki je v poplavah leta 2014 bila močno poškodovana. Nova, trajnejše zasnovana brv bo imela jekleno konstrukcijo s hrastovimi podnicami in ograjnimi elementi. V sklopu del bo potekala tudi ureditev občinske kolesarske poti, ki bo potekala po novi brvi.

Nadomestna gradnja dveh mostov – most čez Podlipščico (LJ0130) in most čez Lahovko (LJ0131)

V občini Vrhnika smo kot podizvajalci zgradili mostova čez Podlipščico (12 km) in Lahovko (13 km) v skupni vrednosti cca. 560.000,00 EUR. Dela so obsegala tudi rekonstrukcijo obstoječe ceste. Projekt bo s premostitvijo potoka Lahkova z regionalno cesto Vrhnika – Velika Ligojna omogočil učinkovitejšo prometno vpetost občine.