Zaključeni

Izgradnja komunalne infrastrukture na območju še-32

V občini Šenčur gradimo komunalno in energetsko infrastrukturo, ki obsega cestno omrežje, kanalizacijo, vodovodno in plinovodno omrežje, javno razsvetljavo ter ureditev javnih zelenih površin. Projekt izvajamo skupaj s pogodbenim partnerjem Gorenjsko gradbeno družbo d.d. v vrednosti cca. 560.000,00 EUR

Izgradnja kolesarske infrastrukture – Kranj

V Kranju smo nadgradili kolesarsko infrastrukturo in s tem naredili korak naprej v razvoju trajnostne urbane mobilnosti in ustvarjanju nizkoogljične, okolju prijazne družbe. Gradnja obsega kolesarske povezave, površine za pešce, razširitev javne razsvetljave, odvodnjavanje meteornih voda in izgradnja centra trajnostne mobilnosti. Vrednost projekta je znašala cca. 850.000,00 EUR.

Odsek vodovoda na območju pod Plevno v Škofji Loki

V občini Škofja Loka gradimo 311m dolg odsek vodovoda na območju pod Plevno. Vrednost projekta znaša približno 145.430 EUR.